بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏جنگ حق طلبانه فداکارى لازم دارد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ حق طلبانه فداکارى لازم دارد‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏جنگ حق طلبانه فداکارى لازم دارد‏

‏جنگ حق طلبانه فداکارى لازم دارد‏

‏ما مى خواهیم از زیر بار امریکا و انگلستان و روسیه بیرون برویم، البته فداکارى مى خواهد، جوان دادن مى خواهد، حبس مى خواهد، ده سال حبس مى خواهد. لازم است این امور. همه چیز لازم دارد، و ما اصلًا در این معنى ناراحت نیستیم که داریم حبس مى رویم، جوانهاى ما دارند از بین مى روند؛ براى اینکه در مقابل [نا] حق است، براى خداست. وقتى یک امرى براى خدا شد و مقابل ظلم شد، ما چه غمى داریم. اصلًا این غمى ندارد که ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 548


‏ ‏

‏ما براى خدا داریم کار مى کنیم و جوانهاى ما براى خدا دارند فداکارى مى کنند.‏‏ 467‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 549