بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏نه ظالم باشید، نه مظلوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نه ظالم باشید، نه مظلوم

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏نه ظالم باشید، نه مظلوم

‏نه ظالم باشید، نه مظلوم ‏

‏ما تحت رهبرى پیغمبر اسلام این دو کلمه را مى خواهیم اجرا‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 547


‏ ‏

‏کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم. از همه جهات مظلوم بودیم. و ما امروز مى خواهیم که مظلوم نباشیم؛ و ظالم هم نباشیم. ما تعدى به هیچ کشورى به واسطه دستورى که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد؛ و تجاوز به هیچ فردى نخواهیم کرد، و نباید بکنیم. تجاوز به هیچ کشورى نخواهیم کرد، و نباید بکنیم. لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیرى کنیم. مردم ما امروز- از زن و مرد، صغیر و کبیر- عازم این هستند که در مقابل تجاوزهایى که تاکنون به آنها شده است و امروز جلوگیرى شده است بایستند؛ و جان خودشان را فداى آزادى و استقلال و فداى بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند. و ما از همه ملتها و از همه دولتها این توقع انسانى را داریم.‏‏ 465‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 548