بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏براى خدا قیام کنید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏براى خدا قیام کنید‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏براى خدا قیام کنید‏

‏مبارزه و دفاع ‏

‏ ‏

‏اهداف و ضرورت مبارزه ‏

‏براى خدا قیام کنید‏

‏من یک، فقط یک موعظه مى کنم و آن این است که براى خدا قیام کنید، براى خدا قیام کنید. هم قیام کنید، هم قیامتان براى خدا باشد. اگر بخواهید قیام شما یک قیامِ مُثْمِر باشد.‏‏ 464‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 547