بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏لزوم تجدید نظر قدرتها در روابط بین المللى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم تجدید نظر قدرتها در روابط بین المللى

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏لزوم تجدید نظر قدرتها در روابط بین المللى

‏لزوم تجدید نظر قدرتها در روابط بین المللى ‏

‏قدرتهاى بزرگ باید طرز تفکرشان را عوض کنند. باید بدانند که دنیا عوض شده است. دنیا دنیاى سابق نیست. دنیاى سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا اروپا یا امریکا و یا شوروى. دنیا امروز نمى پذیرد این را. باید آنها تعدیل کنند کارهاى خودشان را. دنیا نمى پذیرد که دو قدرت تمام دنیا را از بین ببرند. دنیا نمى پذیرد که یک اقلیت تمام کشورها را ببلعد. باید اینها در کارهاى خودشان یک تجدیدنظر بکنند.‏‏ 463‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 547