بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏ابرقدرتها مصالح خودشان را دنبال مى کنند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ابرقدرتها مصالح خودشان را دنبال مى کنند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ابرقدرتها مصالح خودشان را دنبال مى کنند‏

‏ابرقدرتها مصالح خودشان را دنبال مى کنند‏

‏اینهایى که حالا هى صحبت مى کنند از حقوق بشر، و صحبت مى کنند از صلح و صفا و اینها، که مى دانید، همه شما مى دانید، خودشان هم مى دانند که دروغ مى گویند، اینها براى این است که جلب توجه مردم را به خیال خودشان به طرف خودشان بکنند در مقابل شوروى، آن هم در مقابل امریکا. والّا نه آنها مصالح مردم را مى خواهند، نه آنها مصالح مردم را، همه مصالح خودشان را مى خواهند. آن که مصالح مردم را مى خواهد، آن اسلام است. آن که خط بطلان کشیده است بر اختلاف نژادى، آن اسلام است. آن ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 546


‏ ‏

‏که ما بین هیچ نژادى فرق نمى گذارد و همه را مى گوید که باید تقوا داشته باشید و آن چیزى که میزان است تقواست، نه رنگ است و نه نژاد است و نه کشور است و نه هیچ چیز، آن اسلام است، و اینها مى خواهند این نباشد. اینها مى خواهند که نژادهاى دیگر را زیر بار خودشان ببرند و اسلام مخالف است.‏‏ 462‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 547