بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏انقلاب ما صادر شده است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انقلاب ما صادر شده است ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏انقلاب ما صادر شده است ‏

‏انقلاب ما صادر شده است ‏

‏بحمدالله امروز قدرت ایرانى و قدرت اسلام در ایران به طورى است که توجه همه ملتهاى ضعیف را به خودش معطوف کرده است، و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاههاى عزیزى که در امریکا هستند، و تا افریقا و تا شوروى و همه جا، نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است. و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد، و ان شاء الله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.‏‏ 455‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 541