بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏امروز دور نماى صدور انقلاب را مى بینیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏امروز دور نماى صدور انقلاب را مى بینیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏امروز دور نماى صدور انقلاب را مى بینیم ‏

‏امروز دور نماى صدور انقلاب را مى بینیم ‏

‏ما امروز دورنماى صدور انقلاب اسلامى را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش مى بینیم و جنبشى که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالى را نزدیک و نزدیکتر مى نماید. گویى جهان مهیا مى شود براى طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان.‏‏ 452‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 540