بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏حجاج بیت الله الحرام حاملان پیام انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حجاج بیت الله الحرام حاملان پیام انقلاب

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏حجاج بیت الله الحرام حاملان پیام انقلاب

‏حجاج بیت الله الحرام حاملان پیام انقلاب ‏

‏شما از کشور پیروزمندى که سالها تحت فشار ستمشاهى دست وپا زده و با عنایت خداوند تعالى و دعاى خیر بقیة الله-‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 535


‏ ‏

‏أرواحنا فداه- قید و بندها را با تحمل مصیبات جانکاه گسیخته و هزاران شهید و جانباز در راه مقصد تقدیم اسلام نموده است عازم حج شده اید. شما حامل پیام ملتى هستید که با انقلاب خود کشورى را که مى رفت با شرقزدگى و از آن بیشتر غربزدگى در الحاد و فساد و فحشا غرق شود نجات داده، و حکومت اسلامى را به جاى حکومت طاغوتى جایگزین نموده اند. همان مردمى که تصمیم دارند با صدور پیام انقلاب اسلامى شان نه تنها کشورهاى اسلامى، که مستضعفان جهان را به اسلام عزیز و حکومت عدل اسلامى آشنا سازند. شما نمایندگان مردمى هستید که انقلاب اسلامى شان، با عمر کوتاه خود و گرفتاریهاى طاقت فرساى حاصل از رویارویى با دو ابرقدرت و مقابله دو بلوک شرق و غرب با آن و خرابکاریهاى تروریستهاى وابسته به دو جناح ستمگر، تنها و تنها به برکت اسلام و نورانیت آن و مقاومت مردم توانسته است کشورهاى اسلامى را در شرق و غرب ارض و مظلومان جهان را در سراسر گیتى تکان داده و به اسلام جلب نماید؛ و توانسته است نداى اسلام را هر چند ضعیف به گوش جهانیان رسانده و نظر آنان را به خود جلب کند. شما حجاج محترم بیت الله الحرام حامل پیام این ملت و نمایندگان این کشور هستید. در این صورت موقعیت شما بسیار حساس و وظیفه شما سنگین است. یا ان شاءالله، چنانچه انتظار مى رود، با رفتار شایسته و اخلاق اسلامى و انقلابى خود نظر همگان را جلب کرده و چهره انقلاب اسلامى را آن گونه که هست به نمایش ملتهاى جهان مى گذارید و توجه آنان را با برخوردهاى برادرانه و محبت آمیز به انقلاب بزرگ ایران جلب مى نمایید و عملًا تبلیغات فاسد مغرضانه بوقهاى تبلیغاتى را خنثى مى نمایید، که در این صورت حج شما مقبول و اجر شما‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 536


‏ ‏

‏مضاعف خواهد بود.‏‏ 449‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 537