بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏سفرایمان باید طورى عمل کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سفرایمان باید طورى عمل کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏سفرایمان باید طورى عمل کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند‏

‏سفرایمان باید طورى عمل کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند‏

‏در خارج که هستید، در بلاد اسلامى که هستید خوب، وضع آنها یک وضعى است که با ما خیلى [مطابق ] نیست، امیدواریم که درست بشود آنجا هم. باید آنجاها شما وضعتان را جورى قرار بدهید که تحت تأثیر آنها واقع نشوید، هر که مى آید آنها تحت تأثیر شما واقع بشوند، نه شما تحت تأثیر آنها. یعنى کسى که وارد اینجا مى شود وقتى یک چیزى توى ذهنش بیاید که تأثیر کند در قلبش اینکه وضع خوب است این طورى باشد، نه آن طورى باشد. خوب است که نویسنده هاى اینجا این جورى باشند. محرّرین اینجا این جورى باشند- عرض مى کنم- مستخدمین این طورى باشند، و رؤسا این طورى باشند. این طور به نظرشان بیاید که این وضع بهتر از آن وضع است که آنها دارند.‏

‏اگر اینطور شد کم کم ان شاءالله نفوذ هم مى کنید به آنها و انقلابتان هم صادر مى شود. ما هم مى خواهیم صادر به همین معنا بشود. ما مى خواهیم سفرایمان در آنجا جورى عمل بکنند که سفراى آنجا، دولت آنجا تحت تأثیر واقع بشود و دولتمان کارى بکند که دولتهاى دیگر تحت تأثیر واقع بشوند.‏‏ 448‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 535