بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏رسالت سفارتخانه ها در صدور انقلاب ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رسالت سفارتخانه ها در صدور انقلاب ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏رسالت سفارتخانه ها در صدور انقلاب ‏

‏رسالت سفارتخانه ها در صدور انقلاب ‏

‏از مسائل مهمى که شماها‏‎[1]‎‏ مثل ماها موظف بر آن هستید این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 533


‏ ‏

‏است که با عمل خودتان در آنجا، با وضعیت سلوکتان با کارمندان، با وضعیت اصل سفارتخانه و وضع سفارتخانه طورى باشد و طورى بکنید که با همین عمل بتدریج انقلاب شما صادر بشود به آن کشورى که در آن هستید. مسائل اخلاقى، یک مسائلى است که وقتى که یک کسى مقیّد به آن بود و دنبالش بود، این سرایت مى کند. و مردم به حسب طبیعتشان، به حسب فطرتشان- فطرتها سالم است منتها تربیتها ضایع مى کند فطرتها را- [آن را قبول مى کنند].‏

‏شما باید خیال کنید خودتان که در یک مملکتى وارد شدید و مى خواهید این مملکت را مثل مملکت خودتان تربیت کنید. و مى خواهید اسلام را در آنجا هم صادر کنید. صدور اسلام به این است که اخلاق اسلامى، آداب اسلامى، اعمال اسلامى آنجا طورى باشد که مردم توجه به آن بکنند. و از امور مهمه داشتن یک نشریه در هر سفارتخانه هست. نشریه، نه مثل نشریه هاى زمان طاغوت. نشریه، یک نشریه اخلاقى- اسلامى و در آن درج بشود مسائلى که در ایران گذشته است. شما مى بینید که الآن در همه جاى دنیا تقریباً به ضد جمهورى اسلامى تبلیغات مى شود. تبلیغات همه جانبه، چه دستگاههاى تبلیغات غرب با همه وابستگان و چه دستگاه تبلیغات شرق با همه وابستگانش. این براى این است که اینهااز جمهورى اسلامى وحشتزده شده اند. علاوه بر اینکه منافعشان در خود ایران از دست رفته است و ان شاءالله تا ابد از دست خواهد رفت. علاوه بر این، خوف این را دارند که این مطلب سرایت کند و این نهضت و انقلاب سرایت کند به خارج و صادر بشود در مملکتهاى دیگرى. و آنها هم بعد از فهم این معنا که اسلام باید در آن محل باشد، اسلام وضعش چطور‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 534


‏ ‏

‏است، آن را هم مى ترسند که مبادا آنجا هم مثل ایران بشود، و آن دستگاههاى طاغوتى شان کم کم رو به زوال باشد و ان شاءالله هست روز به زوال.‏‏ 447‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 535

  • ( 1). خطاب به اعضاى نمایندگیهاى سیاسى جمهورى اسلامى در خارج کشور.