بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏باید مردم را اساس قرار داد و در سفرهاى غیررسمى با آنها تماس گرفت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید مردم را اساس قرار داد و در سفرهاى غیررسمى با آنها تماس گرفت ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏باید مردم را اساس قرار داد و در سفرهاى غیررسمى با آنها تماس گرفت ‏

‏باید مردم را اساس قرار داد و در سفرهاى غیررسمى با آنها تماس گرفت ‏

‏متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون زیر بار ستم بوده اند و نمى خواهند تحت سلطه امریکا و شوروى باشند.‏

‏ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده ایم. باید علاوه بر سفرهاى رسمى، سفرهاى غیررسمى هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کارى کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم- به اصطلاح- طبقه سه روى کار بیایند. تنها در سفرهاى غیر رسمى است که درست مى توانید با مردم عادى کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر مى توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان است و امیدوارم با همت یکدیگر، محفوظ بماند.‏‏ 446‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 533