بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏معنى صدور انقلاب این است که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معنى صدور انقلاب این است که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏معنى صدور انقلاب این است که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنیم ‏

‏معنى صدور انقلاب این است که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنیم ‏

‏و ما که مى گوییم اسلام را ما مى خواهیم صادر کنیم، معنایش ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 529


‏ ‏

‏این نیست که ما سوار طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزى نه ما گفتیم و نه ما مى توانیم. اما آنکه ما مى توانیم این است که به وسیله دستگاههایى که داریم، به وسیله همین صداوسیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایى که در خارج مى روند، اسلام را آن طورى که هست معرفى کنیم. اگر آن طورى که هست معرفى بشود، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزى را القا بکنند، روى فطرت سالم خودش قبول مى کند و قدرتمندها از همین معنا مى ترسند. بنابراین ما یک وظیفه بسیار بزرگ بر عهده داریم. نه ما تنها، همه مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهایى که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظیفه بزرگى داریم و آن اینکه اسلام را آن طورى که هست، آن طورى که خداى تبارک و تعالى فرموده است، آن طورى که در روایات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه بدهیم، و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر مى تواند مؤثر باشد. آن چیزى که با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر مى گرداند. و این کار، این هنر از اسلام مى آید و این هنر از احکام اسلام مى آید، نه با یک توپ و تانک بخواهد کار بکند.‏‏ 441‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 530