بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏به یارى بسیجیان جهان اسلام خواب راحت را از دیده جهانخواران سلب خواهیم کرد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏به یارى بسیجیان جهان اسلام خواب راحت را از دیده جهانخواران سلب خواهیم کرد‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏به یارى بسیجیان جهان اسلام خواب راحت را از دیده جهانخواران سلب خواهیم کرد‏

‏به یارى بسیجیان جهان اسلام خواب راحت را از دیده جهانخواران سلب خواهیم کرد‏

‏هیهات که خمینى، در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد- صلى الله علیه و آله و سلم- و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند و یا نظاره گر صحنه هاى ذلت و حقارت مسلمانان باشد. من خون و جان ناقابل خویش را براى اداى واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم.‏

‏قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینى یکه وتنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستى است ادامه مى دهد و به یارى خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنه هاى مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانى که به ستم و ظلم خویشتن اصرار مى نمایند سلب خواهد کرد.‏‏ 438‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 528