بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏در حاکمیت جمهورى اسلامى همه مصممند تا توحید ناب را در بین ملل اسلامى پیاده نمایند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏در حاکمیت جمهورى اسلامى همه مصممند تا توحید ناب را در بین ملل اسلامى پیاده نمایند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏در حاکمیت جمهورى اسلامى همه مصممند تا توحید ناب را در بین ملل اسلامى پیاده نمایند‏

‏در حاکمیت جمهورى اسلامى همه مصممند تا توحید ناب را در بین ملل اسلامى پیاده نمایند‏

‏به لطف خدا در حاکمیت جمهورى اسلامىِ ما اختلافى بر سر مواضع اصولى، سیاسى و اعتقادى وجود ندارد و همه مصممند تا توحید ناب را در بین الملل اسلامى پیاده نموده و سر خصم را به سنگ بکوبانند، تا در آینده اى نه چندان دور به پیروزى اسلام در جهان برسند.‏‏ 436‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 527