بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏انقلاب ما محدود به ایران نیست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انقلاب ما محدود به ایران نیست ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏انقلاب ما محدود به ایران نیست ‏

‏انقلاب ما محدود به ایران نیست ‏

‏مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت- ارواحنافداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه اى مسئولین را از وظیفه اى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 526


‏ ‏

‏سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند.‏

‏مردم عزیز ایران که حقاً چهره منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعى کنند که سختیها و فشارها را براى خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالاى کشور به وظیفه اساسى شان که نشر اسلام در جهان است برسند.‏‏ 435‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 527