بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏ما موظفیم اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما موظفیم اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما موظفیم اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم ‏

‏ما موظفیم اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم ‏

‏و ما موظفیم که اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم. اسلام مظلوم است الآن در دنیا، غریب است در دنیا. ما یک دسته کوچکى هستیم، تبلیغاتمان ناقص، مبلغ کم داریم و آنها همه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 525


‏ ‏

‏رسانه هاى گروهى دستشان است و هر چه مى خواهند پولهاى زیادى هم دارند و خرج این کارها را مى کنند. ما مع ذلک نباید مأیوس بشویم. ما با همین عده قلیل همان طورى که آن قدرت بزرگ شیطانى محمدرضا را که دنبالش همه قدرتها بود به همت همین جوانهاى ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را ان شاءالله به آنطورى که خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد، و مشغول پیشرفت در این امر هستیم. ما نمى گذاریم دیگر کسى اینجا بیاید. و من امیدوارم که همان طور که اینها شد، با همت والاى دانشگاه و فیضیه تبلیغات دامنه دار پیدا بشود، و در یک مدت کوتاهى ان شاءالله تبلیغات به جایى برسد که همه دنیا را ما پر از مظاهر اسلامى بکنیم.‏‏ 433‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 526