بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏امیدوارم عدالت اسلام را در جهان پیاده کنیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏امیدوارم عدالت اسلام را در جهان پیاده کنیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏امیدوارم عدالت اسلام را در جهان پیاده کنیم ‏

‏امیدوارم عدالت اسلام را در جهان پیاده کنیم ‏

‏من امیدوارم که این عدالتى که به یُمْن وجود اسلام و اولیاى اسلام در بین بشر آمد، ما بتوانیم بعد از 2500 سال ظلم و رژیم ظالم، و بعد از پنجاه سال خیانت و ظلم، و ستم و چپاولگرى بتوانیم ان شاءالله تعالى در ایران اولًا و در سایر جهان بعدها پیاده کنیم.‏‏ 432‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 525