بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنیم ‏

‏باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنیم ‏

‏اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشوید باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرتها. باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همه مشکلات. باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگى، استقلال اقتصادى، استقلال اجتماعى همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید. و این در سایه این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال به خداى بزرگ و با هم همپیمان شدن و همه قشرها برادر دانستن یکدیگر است.‏‏ 431‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 525