بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏ما مکتبمان را در همه ممالک اسلامى پیش خواهیم برد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما مکتبمان را در همه ممالک اسلامى پیش خواهیم برد‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما مکتبمان را در همه ممالک اسلامى پیش خواهیم برد‏

‏ما مکتبمان را در همه ممالک اسلامى پیش خواهیم برد‏

‏ما یک ملتى بودیم که در تحت فشار ابرقدرتها بودیم و الآن از تحت فشار آنها بیرون آمدیم و داریم به پیش مى رویم. و این اعتلاى ملت است. اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد. اعتلا به این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم. و ما بحمدالله داریم مکتب را به پیش مى بریم و مکتبمان را گسترش ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 524


‏ ‏

‏خواهیم داد به همه ممالک اسلامى. بلکه در همه جا که مستضعفین هستند. و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا مى خواهیم ببریم.‏‏ 430‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 525