بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏ما تجربه هایمان را به تمام جهان صادر مى کنیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما تجربه هایمان را به تمام جهان صادر مى کنیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما تجربه هایمان را به تمام جهان صادر مى کنیم ‏

‏ما تجربه هایمان را به تمام جهان صادر مى کنیم ‏

‏و ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر مى کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتى، به مبارزان راه حق انتقال مى دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها، جز شکوفه هاى پیروزى و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام براى ملتهاى دربند نیست. روشنفکران اسلامى همگى با علم و آگاهى باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه دارى و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینى و روشنگرى، راه سیلى زدن بر گونه ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً امریکا را بر مردم سیلى خورده کشورهاى مظلوم اسلامى و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان مى گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت مى نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد کرد.‏‏ 429‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 524