بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏رابطه ما با امریکا در حال و آینده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رابطه ما با امریکا در حال و آینده

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏رابطه ما با امریکا در حال و آینده

‏رابطه ما با امریکا در حال و آینده ‏

‏[رابطه یک دولت اسلامى و دولت امریکا در آینده چگونه خواهد بود؟]‏

‏باید ببینیم امریکا خودش در آینده چه نقشى دارد. اگر امریکا بخواهد همان طور که حالا با ملت ایران معامله مى کند با ما رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است. و اگر چنانچه امریکا به دولت ایران احترام بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل عمل مى کنیم و با او به طور عادلانه، که نه به او ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند، رفتار خواهیم کرد و اشکالى پیش نمى آید.‏‏ 424‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 522