بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏ما مى خواهیم با همه مردم دنیا در صلح باشیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما مى خواهیم با همه مردم دنیا در صلح باشیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما مى خواهیم با همه مردم دنیا در صلح باشیم

‏ما مى خواهیم با همه مردم دنیا در صلح باشیم ‏

‏ما صلح مى خواهیم. ما با همه مردم دنیا صلح مى خواهیم باشیم. ما مى خواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم. ما مى خواهیم در بین مردم دنیا زندگى بکنیم، لکن آنها نمى گذارند ما را. اگر صدام به ما حمله نکرده بود، ما کارى به عراق نداشتیم. عراق برادر ماست.‏‏ 421‏

‏***‏

 

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 521