بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏ما نظر تجاوز به هیچ کشورى نداریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما نظر تجاوز به هیچ کشورى نداریم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما نظر تجاوز به هیچ کشورى نداریم

‏ما نظر تجاوز به هیچ کشورى نداریم ‏

‏ما به حسب حکم خداى تبارک و تعالى اخوت خودمان را با همه مسلمین جهان، با دولتهاى کشورهاى اسلامى، با ملتهاى مسلم در‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 519


‏ ‏

‏هر مذهبى هستند، در هر کشورى هستند، ما برادرى خودمان را با آنها اعلام مى کنیم و ما اعلام مى کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهاى اسلامى و غیراسلامى نداریم. ما مى خواهیم که همه کشورهاى اسلامى در محیط خودشان که هستند با هم برادر باشند، همانطور که دولت ایران و ملت ایران یک هستند، برخلاف رژیم سابق که دولت ایران بر ضد ملت و ملت بر ضد دولت بود، و لهذا، به مجرد اینکه ملت یک انسجامى پیدا کرد نتوانستند، قدرتهاى بزرگ هم نتوانستند آنکه نوکر بى قید و شرطشان بود نگه دارند.‏

‏این انسجامى که در اینجاست ما مى خواهیم که در همه کشورها باشد. همه مسلمین ید واحده باشند بر مَن سِواهم. هر کس در محیط خودش با هر حکومتى که هست و با هر مذهبى که هست در محیط خودش باشد و مستقل باشد، لکن اینکه مسلمان است با مسلمین دیگر اخوت داشته باشند، دوستى داشته باشند، پیوند داشته باشند، ارتشهاى همه کشورهاى اسلامى پشتیبان هم باشند.‏‏ 417‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 520