بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏ایران اسلامى، به حکم اسلام اجازه ندارد به حریم دیگران تجاوز نماید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ایران اسلامى، به حکم اسلام اجازه ندارد به حریم دیگران تجاوز نماید

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ایران اسلامى، به حکم اسلام اجازه ندارد به حریم دیگران تجاوز نماید

‏ایران اسلامى، به حکم اسلام اجازه ندارد به حریم دیگران تجاوز نماید‏

‏کراراً مقامات و مسئولان کشور به دولتهاى اسلام منطقه اعلام نمودند که جمهورى اسلامى ایران که محتواى آن بر اساس عدل اسلامى است و نسبت به آن با تمام جان متعهد است، اجازه ندارد که به حریم دیگران ظلم و ستمگرى و تجاوز نماید، و این تعهد الهى اساس نظام اسلام و جمهورى اسلامى است.‏‏ 416‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 519