بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احترام و حقوق متقابل
‏‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز

‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز‏

‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز، و مى خواهیم همه قشرها مسالمت آمیز باشند. همان طور که قبلًا تذکر داده ام، ما مى خواهیم با کسانى که مى خواهند با ما روابط دوستانه داشته باشند، روابط دوستانه داشته باشیم؛ و امیدواریم که کشور شما و دولت شما احترام متقابل را حفظ کند و طورى عمل کند که در ایران منعکس نشود که شما در امور کشور ما دخالت دارید. من میل ندارم که وانمود شود در اهواز دخالت داشته اید. رفتار شما باید طورى باشد که رفع سوءتفاهم شود. نباید کارى انجام شود تا وانمود گردد از شوروى اسلحه وارد مى شود؛ و اگر این مسئله درست باشد، من از شما گله دارم. ایران در سابق بیشتر تجارتش با روسیه- شوروى فعلى- بود؛ سابق که اصلًا امریکایى در کار نبود. و ما هم مایلیم با شما روابط حسنه و روابط اقتصادى و سیاسى داشته باشیم. و این موکول است به [اینکه ] احترام متقابل رعایت شود.‏‏ 415‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 519