بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏روز قدس روز فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏روز قدس روز فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏روز قدس روز فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل

‏روز قدس روز فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل ‏

‏خداوند ان شاءالله ما را موفق کند به اینکه یک روزى برویم و در قدس نماز بخوانیم. امیدوارم که مسلمانها روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامى، در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 517


‏ ‏

‏باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتى یک میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمى تواند، از همان فریادش مى ترسد. اگر همه مسلمینى که در دنیا الآن هستند، که قریب یک میلیارد هستند، اگر در روز قدس، همه بیرون بیایند از خانه، فریاد بکنند «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر شوروى»، همین قول «مرگ بر شوروى» براى آنها مرگ مى آورد. جمعیتشان یک میلیارد، ذخایرشان این همه زیاد که همه دولتها محتاج به ذخایر شما هستند. مع ذلک، شما را وادار مى کنند با هم مختلف باشید، اختلاف کنید و ذخایرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت نکنید.‏

‏خوب است یک مقدار ملتهاى غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند، از این ملت نجیب عزیز ما. خوب است یک قدرى از این جوانهایى که در امریکا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و تظاهرات مى کنند و در مقابل پلیس مى ایستند و آنها را غل و زنجیر مى کنند، در حال غل هم فریاد مى زنند و احقاق حق مى خواهند بکنند، یک قدرى ما متنبّه بشویم و ما تعلیم بگیریم از این جوانها که آنها براى اسلام فریاد مى کنند.‏‏ 413‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 518