بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏بر هر مسلمانى لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بر هر مسلمانى لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏بر هر مسلمانى لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند‏

‏بر هر مسلمانى لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند‏

‏امروز قبله اول مسلمین به دست اسرائیل، این غده سرطانى خاورمیانه افتاده است. امروز برادران فلسطینى و لبنانى عزیز ما را با تمام قدرت مى کوبد و به خاک و خون مى کشد. امروز اسرائیل با تمام وسائل شیطانى تفرقه افکنى مى کند. بر هر مسلمانى لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهاى افریقایى مسلمان ما زیر یوغ امریکا و سایر اجانب و سرسپردگان آنان دست و پا مى زنند.‏‏ 412‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 517