بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏پشتیبانى از مجاهدین فلسطینى وظیفه همه مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پشتیبانى از مجاهدین فلسطینى وظیفه همه مسلمین

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏پشتیبانى از مجاهدین فلسطینى وظیفه همه مسلمین

‏پشتیبانى از مجاهدین فلسطینى وظیفه همه مسلمین ‏

‏این اختلاف کلمه و سرسپردگیهاى بعضى از سران ممالک اسلامى که با داشتن منابع طبیعى سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونى نتوانسته اند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامى قطع کرده و به نفوذ ایادى آن پایان بخشند؛ این هواهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 514


‏ ‏

‏نفسانیه و دست نشاندگى بعضى دوَل عربى است که موجب شده جمعیت صد میلیونى عرب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند.‏

‏باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام کشورهاى عربى- العیاذبالله- به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد. اکنون که گروهى از مردان فداکار فلسطین به منظور تعیین سرنوشت خویش، به دست خویش- که همانا آزادى فلسطین است- بر ضد مشتى غاصب متجاوز قیام مردانه کرده اند و به جان، براى رهایى اراضى مغصوبه و سرزمینهاى اشغال شده کوشش مى کنند، مى بینیم که عمال استعمار، دیروز با آنان در اردن چه کردند و امروز در لبنان چه مى کنند. تبلیغات و دسایس سوء و همه جانبه در کار است؛ دستهاى ناپاک اذناب استعمار به فعالیت مشغول است که طوایف مسلمین را از این گروه فداکار جدا کند، و آنان را از مراکز حساس سوق الجیشى- که امکان عملیات و ضربه زدن به قواى غاصب اسرائیل از آنجا میسر است- بیرون براند.‏

‏آیا با این وضع، مسلمین و دوَل کشورهاى اسلامى در مقابل خداوند تعالى در مقابل عقل و وجدان، تکلیفى ندارند؟ مردان فداکار فلسطین به دست عمال استعمار در کشورهاى مستعمره کوبیده شوند و اینها ساکت نشینند یا دامن به این مقصد کثیف زنند؟ آیا دوَل عربى و سکنه مسلمانِ این ممالک نمى دانند که با شکست این گروه، سایر کشورهاى عربى از شرّ این غاصب خبیث آسوده نخواهند ماند؟‏

‏اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهاى اسلامى، و خصوصْ بر دوَل عربى، لازم است براى حفظ استقلال خود، از این گروه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 515


‏ ‏

‏مجاهد نگهدارى کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دریغ نورزند؛ و بر فداییان مجاهد لازم است با توکل به خداى متعال و تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدس دریغ ننمایند و سردیهاى بعضى عناصر موجب سردى آنها نشود، و نیز اکیداً لازم است در هر نقطه اى هستند با اهالى آنجا خوش رفتارى کنند و به وظایف اخوت ایمانى عمل نمایند.‏

‏از مسلمین بیدار و آگاه و خصوصْ بندگان خالص خداوند و علماى اعلام امیدوارم که در این ایام متبرکه براى رهایى مسلمین از چنگال خبیث اجانب دعا کنند، و در مجامع شهر مبارک رمضان و دیگر اجتماعات بزرگ اسلامى مانند اجتماع جمعه و مراسم حج حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به وحدت کلمه و تشریک مساعى، براى آزادى فلسطین و حل مشکلات خانمانسوزى که گریبانگیر ملت اسلام است، دعوت نمایند.‏

‏از خداوند متعال مسئلت مى نمایم که دست اجانب را از بلاد مسلمین قطع فرماید. «انّه سمیعٌ مجیب».‏‏ 409‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 516