بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند‏

‏برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند‏

‏یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته اى از مسلمانان سنى، یک دسته حنفى و یک دسته اى حنبلى و دسته اى اخبارى هستند؛ اصلًا طرح این معنا، از اول درست نبود. در یک جامعه اى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 512


‏ ‏

‏که همه مى خواهند به اسلام خدمت کنند و براى اسلام باشند، این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علماى شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علماى خود کردید و شدید حنفى؛ یک دسته فتواى شافعى را عمل کردند و یک دسته دیگر فتواى حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند شیعه، اینها دلیل اختلاف نیست. ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادى داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند. امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایى است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفى و یا سایر فِرق، آنها مى خواهند نه این باشد نه آن، راه را اینطور مى دانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.‏‏ 407‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 513