بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اتحاد امت اسلامی و حمایت از فلسطین
‏‏دو مشکل عمده مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دو مشکل عمده مسلمین

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏دو مشکل عمده مسلمین

‏دو مشکل عمده مسلمین ‏

‏ما مى دانیم و مسلمین هم، بلکه مهم دولتهاى اسلامى هم، همه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 509


‏ ‏

‏مى دانند که آنچه به ما مى رسد و رسیده است از دو مشکل است: یکى مشکله بین خود دولتهاست، که مع الأسف تا کنون نتوانسته اند این مشکل را حل بکنند و آن مشکل؛ اختلافات بین خودشان است و آنکه مى دانند منشأ همه گرفتاریهاى مسلمین این اختلافات است و ما هم بیش از قریب به بیست سال است که در این موضوع هِى سفارش کردیم، هِى گفتیم، نوشتیم، دعوت کردیم سران دولتها را بر این اتحاد، لکن مع الأسف تا کنون حاصل نشده است. و مشکل دوم؛ مشکل دولتها با ملتهاست که دولتها با ملتها طورى رفتار کردند که ملتها پشتیبان آنها نیستند. مشکلاتى که براى دولتها پیدا مى شود و باید به دست ملتها این مشکلات رفع بشود، براى تفاهمى که بین آنها نیست. اگر ملتها دامن نزنند به مشکلات دولتها؛ لااقل بى تفاوت هستند.‏‏ 404‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 510