سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل
سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل
‏‏اى مسلمانان تفرقه افکنان را از خود برانید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اى مسلمانان تفرقه افکنان را از خود برانید‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏اى مسلمانان تفرقه افکنان را از خود برانید‏

‏اى مسلمانان تفرقه افکنان را از خود برانید‏

‏هان! اى مسلمانان قدرتمند، به خود آیید و خود را بشناسید و به عالم بشناسانید؛ و اختلافات فرقه اى و منطقه اى را، که به دست قدرتهاى جهانخوار و عمال فاسد آنها براى غارت شما و پایمال کردن شرف انسانى و اسلامى شما بار آمده، به حکم خداى تعالى و قرآن مجید به دور افکنید؛ و تفرقه افکنان، از قبیل آخوندهاى جیره خوار و ملیگرایان بیخبر از اسلام و مصالح مسلمین را از خود برانید، که ضرر اینان بر اسلام از ضرر جهانخواران کمتر نیست. اینان اسلام را وارونه نشان مى دهند، و راه را براى غارتگران باز مى کنند. خداوند تعالى اسلام و ممالک مسلمین را از شرّ جهانخواران و پیوستگان و وابستگان به آنان نجات دهد.‏‏ 403‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 509