بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
‏‏اجتماع حج و ایجاد جبهه مستضعفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اجتماع حج و ایجاد جبهه مستضعفین

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏اجتماع حج و ایجاد جبهه مستضعفین

‏اجتماع حج و ایجاد جبهه مستضعفین ‏

‏جهات سیاسى زیادى در اجتماعات، جماعات و جُمَعات، و خصوصاً اجتماع گرانبهاى حج مى باشد؛ که از آن جمله اطلاع بر گرفتاریهاى اساسى و سیاسى اسلام و مسلمین است، که با گردهمایى روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت الله الحرام ممکن است طرح، و با مشورت از راه حلها مطلع، و در بازگشت به کشورهاى اسلامى در مجتمعهاى عمومى گزارش داده، و در رفع آنها کوشا شوند. و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت مردم و جوامع اسلامى به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتى اقدام نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهه مستضعفین؛ که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اله الا الله» از تحت اسارت قدرتهاى شیطانى اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند، و با اخوت اسلامى بر مشکلات غلبه پیدا کنند.‏‏ 398‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 504