بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏اگر دستمان برسد، خودمان تفنگ به دوش مى کشیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اگر دستمان برسد، خودمان تفنگ به دوش مى کشیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏اگر دستمان برسد، خودمان تفنگ به دوش مى کشیم

‏اگر دستمان برسد، خودمان تفنگ به دوش مى کشیم ‏

‏خداى تبارک و تعالى ما را مکلف کرده که با اینطور اشخاص، با اینطور ظَلَمه، با اینهایى که اساس اسلام را دارند متزلزل مى کنند و همه مصالح مسلمین را دارند به باد مى دهند، ما مکلفیم که با اینها معارضه و مبارزه بکنیم. اگر یکوقتى هم دستمان برسد، دست به تفنگ مى بریم و معارضه مى کنیم.‏‏ 395‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 502