بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏سازش با ابرقدرتها ظلم بر بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سازش با ابرقدرتها ظلم بر بشر

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏سازش با ابرقدرتها ظلم بر بشر

‏سازش با ابرقدرتها ظلم بر بشر‏

‏آنهایى که به ما اشکال مى کنند که شما چرا سازش نمى کنید با این قدرتهاى فاسد، آنها از باب این که همه چیز را با چشم مادى ملاحظه مى کنند، با چشم طبیعى حل و فصل اشیا را مى کنند. آنها نمى دانند که انبیاى خدا چه رویه اى داشتند؟ با ظالم چطور برخورد مى کردند؟ یا مى دانند و خودشان را به کورى و کرى زدند؟ سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرتها،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 501


‏ ‏

‏ظلم بر بشر است. آنهایى که به ما مى گویند سازش کنید، آنها یا جاهل هستند یا مزدور. سازش با ظالم، یعنى اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. این خلاف رأى تمام انبیاست. انبیاى عظام، تا آن جا که توانستند جدیت کردند که ظلم را از این بشر ظالم بزدایند، به موعظه، به نصیحت، به امر به معروف، به نهى از منکر، به ‏‏أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ‏‏، «آخَر الدواءالکى»؛ بعد از آنکه موعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است که داغش کنند. شمشیر، آخِرْ دواست.‏‏ 394‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 502