بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏ما طرفدار مظلوم هستیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما طرفدار مظلوم هستیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏ما طرفدار مظلوم هستیم ‏

‏ما طرفدار مظلوم هستیم ‏

‏ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر کجا که مظلوم باشد ما طرفدار او هستیم. و فلسطینى ها مظلوم هستند. اسرائیل به آنها ظلم کرده است، به این جهت ما طرفدار آنها هستیم.‏‏ 391‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 499