بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نفی ظلم و حمایت از مظلوم
‏‏نبوت و شکستن پایه هاى ظلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نبوت و شکستن پایه هاى ظلم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏نبوت و شکستن پایه هاى ظلم

‏اصول سیاست خارجى و نظام روابط بین الملل ‏

‏ ‏

‏نفى ظلم و حمایت از مظلوم ‏

‏نبوت و شکستن پایه هاى ظلم ‏

‏نبوت اصلًا آمده است، نبى اصلش مبعوث است براى اینکه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 496


‏ ‏

‏قدرتمندهایى که به مردم ظلم مى کنند پایه هاى ظلم آنها را بشکند؛ و این کنگره هاى ظلم که به زحمتِ این بیچاره ها، به خون دل این بیچاره ها، به استثمار گرفتن این مردم ضعیف، این پایه هاى قصر بالا رفته و کنگره هایش کنگره هایى بوده است که [پایه هاى ظلم ] بوده است، آمدن پیغمبر اکرم براى شکستن این کنگره ها و فرو ریختن این پایه هاى ظلم بوده است؛ و از آن طرف، چون بسط توحید است، این جاهایى که مبدأ ستایش غیر خدا بود و آتش پرستى بوده است، آنها را منهدم کرده است و آتشها را خاموش کرده است.‏‏ 384‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 497