بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏احزاب چپ ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏احزاب چپ ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏احزاب چپ ‏

‏احزاب چپ ‏

‏[نظرتان درباره فعالیت احزاب سیاسى چپ، بدون اتکا به هیچ قدرت خارجى در چهارچوب حکومت جمهورى اسلامى چیست؟]‏

‏در جمهورى اسلامى، هر فردى از حق آزادى عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را، اجازه خیانت نمى دهیم.‏‏ 378‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 491