بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏ملى گرایى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ملى گرایى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ملى گرایى

‏ملى گرایى ‏

‏آنهایى که مى گویند: «ما ملیت را مى خواهیم احیا بکنیم»، آنها مقابل اسلام ایستاده اند. اسلام آمده است که این حرفهاى نامربوط را از بین ببرد. افراد ملى به درد ما نمى خورند، افراد مسلم به درد ما مى خورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنى ملیت این است که ما ملت را مى خواهیم، ملیت را مى خواهیم، و اسلام را نمى خواهیم.‏‏ 373‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 487