بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏انجمن اسلامى در دبیرستانها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انجمن اسلامى در دبیرستانها

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏انجمن اسلامى در دبیرستانها

‏انجمن اسلامى در دبیرستانها‏

‏اینطور نباشد که یک فرد یا افرادى پایبند به عقاید اسلامى نباشند و انجمن اسلامى درست کرده باشند. اگر معتقد به تمام اصول اسلام نباشند، اینها نمى توانند انجمن اسلامى تشکیل بدهند، یا اسلام را بخواهند پیاده بکنند.‏

‏و یک بعد دیگر اخلاق اسلامى است. چه بسا اشخاصى عقاید اسلامى را به حسب واقع هم تا حدودى دارند، لکن اخلاق اسلامى را ندارند. آن چیزى که مهم است براى شما که انجمن ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 483


‏ ‏

‏اسلامى تشکیل مى دهید و خصوصاً، براى شما حاضرین که انجمنهاى اسلامى دبیرستانها را متکفل هستید و دوستان شما متکفل هستند، این یک امر بسیار مهمى است که شما عهده دار شدید باید شما از خودتان شروع کنید و خودتان را به اخلاق اسلامى آرایش بدهید و از اخلاقى که بر خلاف اسلام است تحرز کنید؛ براى اینکه شما مى خواهید در دبیرستانهایى که هستید اسلام را در آنجا پیاده کنید، نمى خواهید که فقط یک اسمى باشد که دیگران چون انجمن دارند پس ما هم انجمن داشته باشیم. شما مى خواهید که اسلام را در دبیرستانها که بسیار اهمیت دارد، پیاده کنید و این تابع این است که خود شما هم عقاید اسلامیتان صحیح باشد و هم اخلاق اسلامى داشته باشید.‏

‏چنانچه یکى از بعدهاى دیگر، اعمال اسلامى است؛ تعهد به ظواهر اسلام، به اوامر و نواهى اسلام و عمل کردن به احکام اسلام است. چنانچه آن جمعیتى که تشکیل انجمن اسلامى دادند- خداى نخواسته- در اعمال انحرافى داشته باشند، اینها نمى توانند بگویند که ما انجمن اسلامى هستیم و آمدیم که اسلام را در اینجا که هستیم پیاده بکنیم. اول باید از خودتان شروع کنید، هر کسى از خودش باید شروع کند و عقاید و اخلاق و اعمالش را با اسلام تطبیق بدهد و بعد از اینکه خودش را اصلاح کرد، آن وقت دنبال این باشد که دیگران را اصلاح کند، خصوصاً، شما که در دبیرستانها هستید و همه آنهایى که سرو کارشان با بچه ها، نوباوگان، جوانان هست، این یک عهده بزرگى است براى شما که در آنجاها هستید و مى خواهید که دبیرستان را با هر چه در دبیرستان هست به صورت اسلامى در بیاورید. و این یک تعهد بزرگى است. آنهایى که در آنجا هستند، در دبیرستانها هستند، در‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 484


‏ ‏

‏دبستانها هستند، بعد هم در دانشگاهها وارد مى شوند، اینهایى هستند که آتیه یک کشور در دست آنهاست و اگر آنها به طور تعهد اسلامى، اخلاق اسلامى، تربیت شدند و به جامعه تحویل داده آنها مى توانند یک کشور را اصلاح کنند و از استقلال کشور دفاع کنند.‏‏ 368‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 485