بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏ضرورت انجمنهاى اسلامى

‏ضرورت انجمنهاى اسلامى ‏

‏وجود انجمنهاى اسلامى در همه کشور و خصوصاً، در ارگانهاى انقلابى، از امورى است که لازم است. لکن خود آقایانى که انجمنهاى اسلامى را تشکیل مى دهند باید مواظب باشند به اینکه اولًا در این انجمنها اشخاص فاسد و از گروههاى منحرف وارد نشود. و ثانیاً خود آقایان توجه داشته باشند که کارهایى که در آنجا انجام مى گیرد، کارهاى اسلامى باشد و انحرافاتى نداشته باشد.‏‏ 365‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 481