بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏نمونه اى دیگر از الگوى کارگزاران اسلامى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نمونه اى دیگر از الگوى کارگزاران اسلامى

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏نمونه اى دیگر از الگوى کارگزاران اسلامى

‏نمونه اى دیگر از الگوى کارگزاران اسلامى ‏

‏شما ملاحظه کنید که یک نفر که خلیفه مسلمین است، زمامدار امور است، خلیفه است، این چه وضعى داشته است؟ در حالى که خلیفه است مى خواهد نماز جمعه بخواند، لباس زیادى ندارد، مى رود بالاى منبر، آن لباس که دارد، حرکت مى دهد- به حسب نقل- تا خشک بشود، دو تا لباس ندارد. یک کفشى را که خودش وصله مى کرده است، کفاشى مى کرده است، ازش مى پرسند، حضرت مى فرماید که این کفش به نظر شما چقدر ارزش دارد؟ مى گویند هیچ. مى گوید که «امارت بر شما هم، خلافت هم، در نظر من مثل این کفش و پایین تر از این کفش است، مگر اینکه اقامه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 464


‏ ‏

‏عدالت کنم».‏‎[1]‎‏ شما کجا سراغ دارید که یک نفر خلیفه باشد و وضعش اینطور باشد؟‏‏ 353‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 465

  • ( 1). نهج البلاغه؛ خطبه 33.