بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
قوه قضاییه
‏‏وصیت امام در مورد قوه قضاییه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وصیت امام در مورد قوه قضاییه ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏وصیت امام در مورد قوه قضاییه ‏

‏قوه قضاییه ‏

‏وصیت امام در مورد قوه قضاییه ‏

‏از مهمات امور مسئله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به رهبر و شوراى رهبرى آن است که در تعیین عالیترین مقام قضایى که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعى و اسلامى و در سیاست را نصب نمایند.‏

‏و از شورایعالى قضایى مى خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع أسفناک و غم انگیزى درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مى کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است از این کرسى پراهمیت کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگسترى را متحول نمایند؛ و قضات داراى شرایطى که، ان شاءالله با جدیت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 455


‏ ‏

‏حوزه هاى علمیه مخصوصاً حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم مى شوند و معرفى مى گردند، به جاى قضاتى که شرایط مقرره اسلامى را ندارند نصب گردند، که ان شاءالله تعالى بزودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند.‏

‏و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت مى کنم که با درنظر گرفتن احادیثى که از معصومین- صلوات الله علیهم- در اهمیت قضا و خطر عظیمى که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدى نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانى که اهل هستند از تصدى این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقامْ بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و مى دانند که تصدى قضا براى اهلش واجب کفایى است.‏‏ 348‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 456