بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏پیامدهاى تضعیف شوراى نگهبان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پیامدهاى تضعیف شوراى نگهبان

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏پیامدهاى تضعیف شوراى نگهبان

‏پیامدهاى تضعیف شوراى نگهبان ‏

‏چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان- ایدهم الله تعالى- را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خداى ناکرده توهین مى نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازى ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالى چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بى توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.‏

‏معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول بافقهاى ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.‏

‏من به این آقایان هشدار مى دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.‏

‏در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 453


‏ ‏

‏را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شوراى نگهبان تذکر مى دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید.‏‏ 346‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 454