بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

‏من در این مسئله هیچ شکى ندارم که این مجلس بهترینِ مجالسى است که در همه دنیا هست و بهترینِ مجالسى است که از صدر مشروطیت تا حالا بوده است. من از همه شما بیشتر، زمانهاى سابق را ادراک کرده ام. من از زمان قاجار و تا حالا مجالس را دیده ام و کیفیت اینکه مردم چه جور انتخاب کردند و چقدر دخالت داشتند مردم، و افرادى که در مجلس آمدند چطور بودند، و این سنوات آخر را که همه آقایان مى بینند و دیده اند. در تمام طول مشروطیت، این مجلس به این ترتیب که تمام افرادش تقریباً متدین و معتقد به اینکه باید اسلام حکومت کند، در تمام دوره ها نبوده است.‏‏ 344‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 452