بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها‏

‏اهمیت و نقش مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در نظام کشور اسلامى ایران بر کسى پوشیده نیست. و ان شاءالله نمایندگان ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 448


‏ ‏

‏محترم مجلس، سنگینى بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و مى کنند و به خوبى دریافته اند که نظام و مردم از آنان چه انتظارى دارند، که باید گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات اسلامى مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و دگرگونى در نظام پر پیچ و خم ادارى کشور، از انتظارات بحقى است که باید آنها را جدى گرفت. و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها و مواد غیر ضرورى به فکر مسائل اصلى و کلیدى کشور باشند و بر اساس اسلام عزیز در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتى حرکت کنند که مشکلات اساسى کشور مرتفع و سیاستهاى زیر بنایى کشور در امور فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى و سیاسى در راستاى کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید.‏

‏و امروز کشور و نظام و مدیریت آن همچون گذشته نیاز به شجاعت در حل مسائل و چه بسا وسوسه ها، ما را از رسیدن به اهداف بزرگترى که در پیش رو و در نظر داریم محروم کند، که امیدوارم این مجلس با هماهنگى و همدلى نمایندگان و نیز با همسویى و ارتباط قوى با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت با شوراى نگهبان، بتواند گامهاى بلندى در حل معضلات محرومین و پابرهنه ها بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکت و پر ثمرى براى کشور ماست، بهره مند شود.‏

‏و اما چیزى که از همه اینها مهمتر است، اینکه چه آنهایى که به مجلس راه یافته اند و خادم منتخب شده اند و چه آنها که به وظیفه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 449


‏ ‏

‏خود عمل نموده اند ولى به مجلس راه نیافته اند و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همه این امور اعتبارى و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندنى است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگى ما مى شود، صفاى معنویت و ثمرات خلوص بندگى است، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعه اسلامى خودمان را به زنگار کدورتها و اختلافات آلوده کنیم و رقابتهاى گذشته انتخاباتى هم هرگز نباید موجبات تفرقه و جدایى را فراهم نماید.‏

‏و من احتمال مى دهم که عوامل و دستهاى ناپاکى بخواهند از رقابتهاى انتخاباتى در رسیدن به آرزوهاى خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بى معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته ها و گفته هاى خود باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصى و گروهى نپردازند و در نطقهاى قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار نمایندگى مجلس توجه کنند و حرمت مجلس و نظام و اخلاق کریمه اسلامى را مقدّم دارند و خلاصه کلام اینکه مجلس و نمایندگان باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولین در کنار مردم و مردم همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفه خود عمل کنند و از برکات مادى و معنوى اتحاد مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 450


‏ ‏

‏کنار نروند که امروز شاید گناهى بالاتر از کناره گیرى نباشد و هیچ عذر و بهانه اى براى ترک صحنه انقلاب پذیرفته نمى شود.‏‏ 342‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 451