بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏مخالفت با مصوبات قانونى مجلس از منادى فساد است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مخالفت با مصوبات قانونى مجلس از منادى فساد است ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏مخالفت با مصوبات قانونى مجلس از منادى فساد است ‏

‏مخالفت با مصوبات قانونى مجلس از منادى فساد است ‏

‏مجلس باید مسائل را طرح بکند. و رد و بدل و انتقاد صحیح، بدون جار و جنجال، بدون هیاهو، مسائل را بگویند. کسى که مخالف است مخالفت خودش را بدون هیاهو بگوید. آن که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگوید. و بعد هم رأى بگیرند. وقتى رأى گرفتند، اگر اکثریت رأى داد، و بعد هم برده شد پیش شوراى نگهبان و آنها هم صحیح دانستند این رأى را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسى ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنتها از مبادى غضب، از مبادى فاسد، بیرون مى آید.‏‏ 341‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 448