بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏در مجلس ما یک نفر از اشراف نیست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏در مجلس ما یک نفر از اشراف نیست ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏در مجلس ما یک نفر از اشراف نیست ‏

‏در مجلس ما یک نفر از اشراف نیست ‏

‏الآن در مجلس شوراى ما یک چهره پیدا نمى کنید که از این طبقه اشراف باشد، از این طبقه بالا باشد، همه از همین مردمند که در بین بازار راه مى روند، و از همین جمعیت هستند؛ عده اى شان از علما و فقها هستند، عده اى شان از چهره هاى متدیّن هستند. مجلس شوراى اسلامى ما الآن در هیچ جا نظیر ندارد، چنانچه سایر ارگانهاى دولتى ما اینطور است.‏‏ 338‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 445