بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
‏‏نمى خواهیم مجلس از طبقه بالا درست شود‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نمى خواهیم مجلس از طبقه بالا درست شود‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏نمى خواهیم مجلس از طبقه بالا درست شود‏

‏نمى خواهیم مجلس از طبقه بالا درست شود‏

‏ما مجلس سنا نداریم. مجلس شورا داریم. مجلس شورا هم نمى خواهیم از طبقه بالا درست بشود. مجلس شورا مى خواهیم از آدمها، آدمهایى که متوجهند به اینکه به این ملت چه گذشته است در پنجاه و چند سال و در طول نظام شاهنشاهى.‏‏ 337‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 445