بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏انتخابات یک محک است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انتخابات یک محک است ‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏انتخابات یک محک است ‏

‏انتخابات یک محک است ‏

‏اما مسئله انتخابات آینده از اهم امورى است که مسئولیت آن با همه ماست. و توجه دارید که دشمنان اسلام در نظر دارند کارى بکنند که انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمانها و متعهدین خارج شود. ولى شما باید تمام قدرت تان را صرف کنید که به خوبى انجام شود. انتخابات یک محکى هم براى خودتان است که ببینید آیا مى خواهید انتخاب اصلح بکنید براى خودتان، یا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شیطانى است. و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمانهاست، «کى و از کجاست» مطرح ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 440


‏ ‏

‏نیست، از هر گروهى باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این مى شود که غیرآن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح براى مسلمین یعنى انتخاب فردى که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد؛ و همه چیز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها کافى نیست، بلکه باید مسلمانى باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد، و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب کردید، کارى اسلامى مى کنید و این یک محکى است براى خودتان که تشخیص بدهید انتخاب براى اسلام است، یا براى صلاح خودتان.‏‏ 330‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 441