بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
انتخابات
‏‏اگر مسامحه کنید مسئول هستید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اگر مسامحه کنید مسئول هستید‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏اگر مسامحه کنید مسئول هستید‏

‏اگر مسامحه کنید مسئول هستید‏

‏اگر مسامحه کنید، مسئول هستید پیش خداى تبارک و تعالى. اگر نروید و رأى ندهید و آنها که جدیت دارند به اینکه وارد بشوند در مجلس و به هم بزنند اوضاع ایران را، آنها خداى نخواسته بروند، مسئولیتش به عهده شماست مستقیماً. مسئولیت همه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 438


‏ ‏

‏طبقات دارند. مراجع مسئولند. علما مسئولند. ائمه جماعت مسئولند، خطبا مسئولند. تجار مسئولند. بازرگانان مسئولند. دانشگاهیها مسئولند. طلاب علوم دینیه مسئولند. کارگرها مسئولند. همه مسئولند. تمام قشرهاى مملکت امروز مسئولند. امروز روزى است که آنهایى که از اول تا حالا مخالف با جمهورى اسلامى بودند، مخالف با اسلام بودند، اسلام را مخالف مقاصد خودشان مى دیدند، آنها به دست و پا افتاده اند و دارند تبلیغات مى کنند. اگر مؤمنین کنار بروند، آنهایى که متعهد به اسلام هستند کنار بروند و اینها بیایند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصى که متعهد بودند، و قبضه کردند مشروطه را آنهایى که متعهد به اسلام نبودند. اسلام را به آنجا کشاندند که همه دیدید.‏

‏اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده بودند، روشنفکرهاى متعهد آمده بودند و مسلمانهاى متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را، و نگذاشته بودند که دیگران بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمى رسیدیم. ما مملکتمان خراب نمى شد. ما عزتمان از بین نمى رفت. لکن شیاطینى که در آن وقت بودند، بیخ گوش اینها خوانده اند که شما در سیاست داخل نشوید. سیاست است این. شما را به سیاست چه و آنها باور کردند که خیرخواهند. امروز هم همین مسائل ممکن است در یک قشرهایى پیش بیاید، که بگویند ما چه کار داریم به این کارها. این کارها مال اشخاصى است که خودشان مى کنند. باید همه بدانند که همه تان مسئولید. همه معاقب هستید. فردا در پیشگاه خداى تبارک و تعالى نه ملّا حجت دارد اگر عمل نکند، و نه کاسب حجت دارد اگر عمل نکند، و نه زارع حجت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 439


‏ ‏

‏دارد اگر عمل نکند، و نه دانشگاهى و نه دانشجو و نه طلاب علوم دینیه. کارگر و کارفرما، همه در پیشگاه خداى تبارک و تعالى مسئول هستید، و در پیشگاه ملت و نسلهاى آتیه هم مسئول هستید. گمان نکنید که به ما چه کار دارد. خیر، همه چیز به شما مربوط است. امروز مثل زمان سابق نیست که بگویید که ما قدرت نداشتیم، نمى توانستیم. امروز مى توانید. امروز همه قدرت دست ملت است. امروز رئیس جمهور، رئیس ارکان حرب، رئیس ارتش، با شما، با آن بازارى مثل هم هستید. در امر، نه او مى تواند به شما تحمیل کند و نه شما مى توانید تحمیل کنید، و نه شما زیر بار مى روید. امروز همه مسئولیم. امروز همه باید با هم پاى صندوقها برویم، و همه با هم اشخاص متعهد مسْلم، کسانى که نه گرایش چپ دارند، نه گرایش راست دارند، نه ما را مى خواهند به آنها بفروشند، نه ما را مى خواهند به آن طرف بفروشند، این اشخاص را تعیین کنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام، سرنوشت صحیح باشد.‏‏ 329‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 440